Thank You HADKON – My CMS


ขอบคุณที่ไว้วางใจ
  ## เพาะเห็ดโคนน้อย กับ ฟาร์มบ้านเรา ## 

1. เมื่อได้รับแล้วตั้งก้อนเห็ดเรียงลงกล่องหรือภาชนะเพาะเชื้อ (ขั้นบ่มเชื้อ)

2. ปิดคลุมไว้เว้นช่องให้มีอากาศ เข้านิดหน่อยเห็ดต้องการออกจิเจนในการเติบโตค่ะ  (ขั้นบ่มเชื้อ)

3. สังเกตุเห็นไอน้ำหรือมี ไยขาว ๆ ขึ้นมาในถุง  (ขั้นบ่มเชื้อ)

4. รอให้เชื้อจับเป็นเม็ดเล็ก ๆ รอจนเม็ดโตประมาณหนึ่งแล้วเปิดดอกได้เลย

5. เปิดปากถุงออกประมาณ 50% อย่าเปิดอ้ามากเพราะทำหน้าก้อนแห้งเร็ว

6. หลังเปิดปากก้อนแล้วให้ใช้ผ้าเปียกรอง แล้วนำก้อนเห็ดมาเรียง ให้น้ำเป็นละอองฝอย เช้า - เย็น

7. ปิดภาชนะบรรจุให้อากาศเข้านิดหน่อยเพื่อให้เห็ดเติบโตได้ดี

8. วิธีเก็บดอก 

เคล็ดลับดอกสวย 

อยากให้ดอกโตเร็วใช้ M150 จำนวน 1cc (หรือ1ฝาเอ็มร้อย) ผสมน้ำ 100 c ให้สัปดาห์ละ  1-2 ครั้ง ทำให้เห็ดโตเร็วขึ้น  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 0804850024

บอร์ออฟฟิศ เปิด 10.00 - 16.00 น. (จันทร์- เสาร์)

>